Задачи за разучаване

 

: Задача 7.1.

Направете необходимите изчисления, за да обобщите резултатите от педагогическия експеримент в тест 30  м. гл. б.

Резултати от педагогическия експеримент в тест 30 м. гл. б.

Показател

Група

І изследване

ІІ изследване

d

d %

t

P(t)

`C1

S1

`C2

S2

Експериментална

6,17

0,37

5,58

0,33

-0,59

-9,54

19,46

100,00

Контролна

6,26

0,35

6,21

0,34

-0,05

-0,79

4,10

100,00

Разлика

-0,092

-0,631

-0,54

 

t

0,90

6.7

16,54

 

P/t/

62.90

100.0

100,00

 

 

 

Задачи от изпитния проект

 

 

Задача 7. Направете необходимите изчисления, за да попълните таблицата с резултатите от педагогическия експеримент в тест „Совалка”.