Задачи за разучаване

 

: Задача за разучаване 4.1.

Разработете 5-степенен норматив за оценка на резултата в тест 30 м. гл. б. при І изследване.

Представяне на резултатите от обработката:

Словесна оценка

Граници

Процент към всяка от оценките

Ниска

Под 5,50 сек.

2,28%

Под средна

От 5,50 до 5,85 сек.

13,59%

Средна

От 5,86  до  6,58 сек.

68,26%

Над средна

От 6,59 до 6,94 сек.

13,59%

Висока

Над 6,94 сек.

2,28%

Забележка: Нормативът е направен на базата на средната стойност (X¯=6,22 сек.)  и стандартното отклонение (S=0,36 сек.)
 

 

 

Задачи от изпитния проект

 

Задача 3. Изработете 5 степенен норматив за оценка на резултата в „Совалка” при І изследване, като използвате сигмалния метод.