Задачи за разучаване

 

:  Задача за разучаване 3.1.

Направете вариационен анализ на резултатите от първото тестиране.

Представяне на резултатите от обработката:

 

Показател

n

Xmin

Xmax

R

`C

S

V

As

Ex

1

30 m. I izsledvane

50

5,45

7,01

1,56

6,22

0,359

5,78

0,33

-0,29

2

Sovalka I izsledvane

50

13,93

16,43

2,5

14,75

0,567

3,85

0,82

0,07

3

Jonglirane I izsledvane

50

2

4

2

2,82

0,628

22,30

0,15

-0,47

4

Kombinran I izsledvane

50

10,45

14,61

4,16

13,10

0,919

7,01

-0,48

0,56

Забележка: Критичните стойности на коефициентите на асиметрия и ексцес при n=50 и a=0.05 са равни на 0.673 и 1.324.

 

 

: Задача за разучаване 3.2.

Разделете масива от данни на групи за самостоятелна обработка по променливата grupa и направете вариационен анализ на резултатите в тест "Совалка".

Представяне на резултатите от обработката:

 

Совалка І изследване

n

Xmin

Xmax

R

`C

S

V

As

Ex

1

Експериментална

25

13,93

16,43

2,5

14,77

0,63

4,32

0,99

0,31

2

Контролна

25

14,09

15,61

1,52

14,72

0,49

3,39

0,39

-1,19

Забележка: Критичните стойности на коефициентите на асиметрия и ексцес при n=25 и a=0.05 са равни на 0.927 и 1.803

 

Задачи от изпитния проект

 

 

Задача 1. Направете вариационен анализ на резултатите от второто тестиране.

Задача 2. Направете вариационен анализ на резултатите на експериментална и контролна група в тест „Жонглиране с топка” при І изследване.