Статистическа проверка на хипотези

Тема 6

  

Теория

Задачи

Данни за темата

Учебен филм 1

Учебен филм 2

Тест

Приложения

 

 

 

 

Начало І Въведение І Тема 1 І Тема 2 І Тема 3 І Тема 4 І Тема 5 І Тема 6 ІТема 7 I Данни І Изпитен проект   

Указания за попълване на теста

1.Активирайте теста и  кликнете 2 пъти RUN;

2. Изпълнете алгоритъма за решаване на задачата, като кликвате в мишката в определените менюта, прозорци, бутони и т.н.

Където алгоритъмът предвижда изписване на текст - той се появява автоматично след кликване с мишката в съответното поле.

Ако стъпката е осъществена вярно, се появява съобщение "Correct". Ако стъпката е осъществена неправилно се появява съобщение "Error". След 2 последователни грешки на дадена стъпка от алгоритъма филмът продължава, но в крайния резултат се отчита грешка.

В края на филма може да видите своите резултати.

Тестът се счита за успешно положен, ако сте осъществили правилно 75% от изискваните в алгоритъма стъпки.